Parametr WIP w Kanban

System Kanban może być porównany do struktury ogona. Rozpoczyna pracę nad nowymi zadaniami pochodzącymi z tyłu po zakończeniu pracy wykonywanej w tej chwili. W tym momencie, aby zaplanować przyszłość, możemy obliczyć limit WIP (Work-In-Progress Ograniczenie Pracy w Toku). [...]

Diagram klas UML i bazy danych – Analiza Biznesowa

Pytanie o diagram klas jako reprezentacja [relacyjnej] bazy danych to świadectwo kompletnego niezrozumienia analizy i projektowania zorientowanego obiektowo (żeby nie powiedzieć ignorancji). Jest to także świadectwo braku znajomości literatury, bo faktycznie, jak zauważa autor powyższych słów, nie ma oficjalnych materiałów (organizacja standaryzująca) mówiących o modelowaniu danych diagramami klas notacji UML. Do modelowania danych używamy notacji ERD (ang. [[Entity Relationship Diagram]], diagram związków encji). [...]

Nowoczesne metody inżynierii systemów

Bardzo ciekawa książka, przydatna każdemu kto zajmuje się nie tylko inżynierią oprogramowania (ale tą także). Analiza systemowa, projektowanie systemów, to szersza dziedzina niż tylko IT. O ogólnej teorii systemów następna książka.

Modern Methods of Systems Enginieering to rodzaj podręcznika. Kolejne rozdziały opisują metody i narzędzia stosowane w projektach z obszaru szeroko pojętej inżynierii systemów. Można tu znaleźć [...]

Praw fyzyki Pan nie złamiesz i nie bądź Pan głąb

Dlatego pamiętajcie Państwo, nie róbcie sobie krzywdy żądając zachowań systemu nieadekwatnych do rzeczywistości bo zawsze przegracie. Reguły biznesowe, to nic innego jak prawo organizacji, jeżeli będzie ono w zapisach kolidowało w prawami natury, natura zawsze wygra. Niestety zawsze na koszt łamiącego prawa natury. I nie ma nic gorszego niż "lobbyści", bo ci nie raz z zasady prawa fizyki mają za nic. [...]

Kanban i zbiorczy wykres przepływu

Kanban zapewnia organizacjom proste ale potężne wskaźniki, które mogą być bezpośrednio powiązane z korzyściami biznesowymi.Wskaźniki Kanban skupiają się na pomiarze „czasu do wartości” i w związku z tym stosowanie tych środków w ciągłym doskonaleniu przynosi bezpośrednie korzyści biznesowe. [...]

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

horyzontzdarzenRyzyko to zdarzenie przyszłe, niepewne, czyli coś, co może potencjalnie się wydarzyć. Od zmiany różni się prawdopodobieństwem. Zmiana jest pewna, wydarzy się na pewno lub już się wydarzyła. Ryzyko natomiast ma prawdopodobieństwo mniejsze niż [...]

Start-up a zarządzanie projektami – Ankieta

O korzyściach płynących z podejścia pro projektowego przekonały się firmy, które wdrożyły ten model zarządzania. Wiele znanych przedsiębiorstw może pochwalić się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie na postawie zakończonych z sukcesem projektów. A jak się ma zarządzanie projektami w świetle powstających ostatnimi czasy start-upów? [...]

Uruchomiliśmy portal z próbnymi testami i artykułami

portal

Po kilku miesiącach prac udało nam się uruchomić nasz własny portal. Zawarliśmy w nim kilka próbnych testów, w tym 200 pytań PMP, PgMP, Scrum, Six Sigma Green Belt. Można w nim znaleźć też kilkaset artykułów i lekcji na temat zarządzania projektami.