Better Business Case krok po kroku

Nie od razu Rzym zbudowano głosi jedno z przysłów. A lepsze uzasadnienie biznesowe? Rozwój uzasadnienia biznesowego został podzielony na 6 etapów zawierających 10 kroków, na które składa się łącznie 35 czynności/ aktywności. [...]

Przyjrzyjmy się tradycyjnym projektom

W dzisiejszym artykule porównamy dwa podejścia w zarządzaniu projektami – tradycyjne i zwinne. Przyjrzymy się konkretnym aspektom zarządzania w oparciu o dwie dobrze znane, przeciwstawne metodyki. [...]

Niepewność planu projektu

Mam propozycję. Zróbcie mały eksperyment. Weźcie harmonogram jakiegoś projektu. Taki z conajmniej 20 zadaniami, aby nie był zbyt trywialny. Poproście kogoś innego, aby oszacował czasy trwania tych zadań (chyba, że już macie szacunki). Unikniemy w ten sposób syndromu ojcostwa. Dla wiarygodności prognoz warto, aby ta osoba się znała na materii projektu. Następnie poproście tą osobę, aby podała procentowo, na ile pewny jest szacunek czasu trwania każdego zadania. [...]

Jak radzić sobie z behawioralnymi pytaniami w trakcie rekrutacji?

Pytania behawioralne to rodzaj pytań, które mogą nas zaskoczyć w trakcie wywiadu rekrutacyjnego. Najczęściej zadają je rekruterzy chcący zweryfikować deklarowane przez kandydata umiejętności czy osiągnięcia. Doskonale sprawdzają się one również jako testy prawdomówności. W dzisiejszym artykule przedstawię Wam najpopularniejsze z nich. [...]

Scrumban czyli scrum i kanban

Kanban jest procesem ewolucyjnym lub sposobem dokonywania zmian ewolucyjnych w celu poprawy obecnie stosowanych procesów, nawet Scrum!Mimo tego, iż Scrum cieszy się wielkim powodzeniem i zastosowaniem na całym świecie, wiele zespołów i organizacji miało problemy z wdrożeniem wszystkich jej aspektów. [...]

KNF zaleca stosowanie PMBOK w bankach. Wiedzieliście o tym?

logo_knf„Projekty powinny być prowadzone z wykorzystaniem lub w odniesieniu do uznanych standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami, jak np. standardy dotyczące zarządzania projektami proponowane przez PMI (Project Management Institute) – w szczególności standard PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – czy metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).”

Young Crew IPMA Polska szansą na rozwój osobisty początkujących Project Managerów

Nie od dziś wiadomo, że szeroko rozumianym pojęciem Project Management interesuje się coraz więcej młodych ludzi. Można to zauważyć patrząc chociażby na listę kół naukowych poświęconych tej tematyce działających przy polskich uczelniach wyższych czy biorąc pod uwagę ilość konferencji i warsztatów organizowanych przez i dla młodych ludzi.