Dokumentacja wymagań oparta na modelu

Poza opisem słownym warto jest dokumentować wymagania w oparciu o model. Definicja: Model Model to abstrakcyjna reprezentacja istniejącej rzeczywistości lub rzeczywistości, która będzie stworzona. Model może odnosić się tak do bytów materialnych, jak i niematerialnych. W inżynierii wymagań modele są...

Słownik w inżynierii wymagań

Najczęstszym problemem podczas inżynierii wymagań jest inna interpretacja używanych terminów przez ludzi biorących udział w projekcie. Rozwiązaniem tego problemu jest utrzymywanie słownika, który będzie wstanie zapewnić takie same rozumienie wszystkich terminów, które mogą powodować nieporozumienie. Słownik powinien zawierać definicje używanych. [...]

Zdalna analiza wymagań

Całkiem niedawno wpadł mi w oczy artykuł na temat zdalnego prowadzenia analizy,  ostatni jego akapit brzmi:

Virtual communication and facilitation skills will remain a key competency for BAs for years to come. Stop torturing your stakeholders with boring, ineffective conference calls. Find new and creative ways to alleviate the common pain points. Please share your [...]

Jakość dokumentu wymagań

Aby dokument wymagań mógł stanowić podstawę dla poszczególnych etapów cyklu życia oprogramowania musi on spełniać podstawowe kryteria jakości. Podstawowe kryteria jakości dla dokumentu wymagań – podążając za IEEE 830-1998 to: Jednoznaczność i spójność Przejrzysta struktura Modyfikowalność oraz rozszerzalność Kompletność Identyfikowalność...

Struktura dokumentów wymagań cz. 1

Dokumenty wymagań zawierają dużą ilość różnych informacji. Aby umożliwić sprawne posługiwanie się tym dokumentem powinien on spełniać pewne standardy dotyczące jego układu oraz treści. W trakcie tworzenia dokumentu wymagań inżynierowie powinni określić i stosować określoną strukturę dokumentu. Struktura ta powinna...

Dokumentacja wymagań

Pozyskane wymagania należy opisać w dokumencie wymagań. Niniejszy post rozpoczyna cykl wpisów dotyczących dokumentacji wymagań. Specyfikacja wymagań jest usystematyzowaną reprezentacją zbioru wymagań dotyczących systemu lub jego komponentu, który spełnia określone kryteria. Wymagania mają znaczenie kontraktowe...

PMI udostępnił za darmo Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide

Business Analysis GuidePMI udostępnił za darmo ciekawą książkę. Ponad 220 stron na temat technik i metod analizy wymagań biznesowych w rozumieniu wymagań biznesowych, udziałowców, rozwiązania, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, jakościowych, projektowych etc.

Książka w swojej formie przypomina inne standardy PMI i sprawia wrażenie kolejnego zbioru dobrych praktyk, który ta organizacja zamierza promować na świecie. Zawiera opis takich technik, jak: przypadki użycia, user story, drzewa decyzyjne, mapy procesów, diagramy modelu danych, RACI, diagram rybiej ości, analizę SWOT, retrospektywę, storyboarding, product backlog i wiele innych.

Kategoryzacja wymagań według modelu Kano

Określenie wymagań, które będą podnosiły satysfakcję interesariuszy z tworzonego systemu jest kluczowe dla procesu akwizycji wymagań. Zaimplementowanie zbyt dużej liczby funkcjonalności oraz „wodotrysków” spowoduje, że aplikacja stanie się mało intuicyjna i trudniejsza w użytkowaniu. W trakcie procesu akwizycji wymagań należy...