Nowoczesne metody inżynierii systemów

Bardzo ciekawa książka, przydatna każdemu kto zajmuje się nie tylko inżynierią oprogramowania (ale tą także). Analiza systemowa, projektowanie systemów, to szersza dziedzina niż tylko IT. O ogólnej teorii systemów następna książka.

Modern Methods of Systems Enginieering to rodzaj podręcznika. Kolejne rozdziały opisują metody i narzędzia stosowane w projektach z obszaru szeroko pojętej inżynierii systemów. Można tu znaleźć [...]

Praw fyzyki Pan nie złamiesz i nie bądź Pan głąb

Dlatego pamiętajcie Państwo, nie róbcie sobie krzywdy żądając zachowań systemu nieadekwatnych do rzeczywistości bo zawsze przegracie. Reguły biznesowe, to nic innego jak prawo organizacji, jeżeli będzie ono w zapisach kolidowało w prawami natury, natura zawsze wygra. Niestety zawsze na koszt łamiącego prawa natury. I nie ma nic gorszego niż "lobbyści", bo ci nie raz z zasady prawa fizyki mają za nic. [...]

Kanban i zbiorczy wykres przepływu

Kanban zapewnia organizacjom proste ale potężne wskaźniki, które mogą być bezpośrednio powiązane z korzyściami biznesowymi.Wskaźniki Kanban skupiają się na pomiarze „czasu do wartości” i w związku z tym stosowanie tych środków w ciągłym doskonaleniu przynosi bezpośrednie korzyści biznesowe. [...]

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

horyzontzdarzenRyzyko to zdarzenie przyszłe, niepewne, czyli coś, co może potencjalnie się wydarzyć. Od zmiany różni się prawdopodobieństwem. Zmiana jest pewna, wydarzy się na pewno lub już się wydarzyła. Ryzyko natomiast ma prawdopodobieństwo mniejsze niż [...]

Start-up a zarządzanie projektami – Ankieta

O korzyściach płynących z podejścia pro projektowego przekonały się firmy, które wdrożyły ten model zarządzania. Wiele znanych przedsiębiorstw może pochwalić się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie na postawie zakończonych z sukcesem projektów. A jak się ma zarządzanie projektami w świetle powstających ostatnimi czasy start-upów? [...]

Uruchomiliśmy portal z próbnymi testami i artykułami

portal

Po kilku miesiącach prac udało nam się uruchomić nasz własny portal. Zawarliśmy w nim kilka próbnych testów, w tym 200 pytań PMP, PgMP, Scrum, Six Sigma Green Belt. Można w nim znaleźć też kilkaset artykułów i lekcji na temat zarządzania projektami.

Start-up a zarządzanie projektami

O korzyściach płynących z podejścia pro projektowego przekonały się firmy, które wdrożyły ten model zarządzania. Wiele znanych przedsiębiorstw może pochwalić się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie na postawie zakończonych z sukcesem projektów. A jak się ma zarządzanie projektami w świetle powstających ostatnimi czasy start-upów? [...]

25.06 Gdańsk, Oko Kompetencji Project Management – Wymagania, cele projektu i jego interesariusze.

W środę 25 czerwca 2014, o godzinie 17:00, w historycznej Sali BHP na terenach postoczniowych, odbędzie się spotkanie „Oko Kompetencji Project Management”. Uczestnicy nadchodzącego wydarzenia będą mieli wyjątkową okazję spojrzeć przez pryzmat zarządzania projektami na Europejskie Centrum Solidarności, poczuć historię, zagłębić się w teraźniejszość i przyszłość obiektu, planowaną i realizowaną w sposób projektowy. [...]

Jak zacząć stosować Kanban?

Kanban jest systemem ewolucyjnym – na tym polega jego piękno.  Jeżeli tylko posiadasz i jesteś w stanie opisać swój istniejący proces, możesz rozpocząć stosowanie podstawowych zasad Kanban w celu obserwowania, mierzenia i ulepszenia swoich operacji.  Aby rozpocząć stosowanie Kanban w [...]