To PMP or not to PMP?

PMP (Project Management Professional) to nazwa certyfikatu zawodowego wydawanego przez Project Management Institute osobom, które spełniły kryteria kwalifikacyjne do egzaminu,  które pomyślnie zdały egzamin certyfikacyjny, i które w swoich działaniach postępują zgodnie z Kodeksem Zawodowym PMI (Project Management Institute  Code of Ethics and Professional Conduct). [...]

Working with Project Sponsors

I went to the Wellington PRINCE2 User Group meeting. The topic of the meeting was working with project sponsors. The user group has a format where it invites three speakers, each speaking for seven minutes and no PowerPoint is allowed. At the end of the talks, there is the opportunity for Q&A, group discussions and networking. The three speakers were all of exceptional quality – Philippa Jones, Don Robertson and Dr Judith Johnston. [...]

Relacja z pierwszej konferencji Portfolio Experience

Dzień 9 kwietnia 2014 na długo zapisze się w pamięci osób związanych z zarządzaniem portfelem projektów jako data pierwszego w Polsce wydarzenia ściśle zorientowanego na tematykę PPM i PMO. Tego dnia w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja Portfolio Experience, organizowana przez firmę WHITECOM Project Experience. [...]

PM and BA Roles in Requirements and Project Communication

Project managers (PMs) know that they have to construct a robust communication management plan for the overall project. The communication management plan should be designed in such a manner that it defines how project information will be handled: how the project team collects, generates, stores, distributes, and disposes of project information. Considerations will include who gets what information, when, why, in what format, and how and where project information will be archived. [...]

Relacja z IV Pomorskiego Kongresu Project Management

IV Pomorski Kongres Project Management – „Projekty zmieniające obraz Pomorza” oficjalnie już na nami, jednak pozytywne wnioski i refleksje płynące zarówno z prelekcji jak i kończącego Kongres panelu dyskusyjnego pozostawią, przynajmniej w moim przypadku, długotrwały oddźwięk. [...]

Przepływ pracy i dokumentów – czego wymagać

Mój niedawny referat na temat trendów w wyborze i wdrażaniu systemów workflow i zaproszenie na kolejną konferencję z tego zakresu, skłoniły mnie do przerzucenia ciężaru referatu z istoty przepływu dokumentów, na przepływ dokumentów w kontekście wdrożenia narzędzia. które w tym pomaga. Poniżej prezentacja ilustrująca referat: